Välkommen till Svenska SCIP-Nätverket

Din ingång till expertkunskap och gemenskap inom området produktlagstiftning och farliga ämnen. Vi förenar företag, experter och branschledare för att tillsammans navigera de komplexa EU-lagkraven REACH och SCIP, samt andra befintliga och kommande regelverk som rör farliga ämnen i varor. Vårt mål är att öka svensk industris konkurrenskraft genom att främja kunskapsutbyte, stärka efterlevnad och bidra till en säkrare, mer hållbar industri.

Välkommen till ett högintressant webinarium som syftar till att hjälpa dig att vara compliant med relevanta regelverk för elektronik och förenkla hanteringen av kemikalieskatten samtidigt som du sparar pengar.

Anmäl dig

Välkommen till ett webinarium som syftar till att hjälpa dig att komma igång med att arbeta rationellt och tidseffektivt m a p SCIP-kraven. Vi går igenom lagstiftningen och viktiga aspekter kring lagkraven, samt utbyter erfarenheter.

Datum och tid: 4 juni 2024, kl. 08:30-09:30

Plats: Länk till webinariet kommer att skickas ut till deltagare i förväg.

Anmäl dig till scip-natverket@chemity.se

Detaljer meddelas senare beroende på antalet anmälda.

Datum och tid: 2 september 2024, kl. 08:00-10:30

Plats: Stockholm 

Anmäl dig till scip-natverket@chemity.se

Varför gå med i Svenska SCIP-Nätverket?

Expertis och Uppdateringar

Få tillgång till det senaste inom lagstiftning och bästa praxis. Vårt nätverk ger dig den information och stöd du behöver för att säkerställa att dina produkter uppfyller aktuella och kommande lagkrav.

Nätverkande och Samarbete

Anslut till en gemenskap av likasinnade företag och experter som delar ditt engagemang för kemikalieområdet och för produktsäkerhet. Utbyt erfarenheter, lösningar och idéer som kan hjälpa ditt företag att växa och lyckas.

Utbildning och Evenemang

Få tillgång till seminarier, workshops och fysiska träffar helt kostnadsfritt. Dessa evenemang är designade för att ge praktisk kunskap och verktyg som är direkt tillämpbara i ditt arbete.

Informationsmaterial

Som medlem får du tillgång till exklusivt informationsmaterial, vägledningar och rapporter som hjälper dig att förstå och implementera relevanta lagkrav.

Bli medlem helt kostnadsfritt

Gå med i Svenska SCIP-Nätverket idag och förenkla ditt compliance arbete! 

Kontakta oss
Har du frågor? Vårt team är här för att hjälpa dig! 
Kontakta oss på scip-natverket@chemity.se

SCIP-Nätverket by Chemity