Våra tjänster

Våra erfarna konsulter finns här för att hjälpa er genom hela processen för att säkerställa att ni efterlever miljö- och kemikaliekraven för era varor. Oavsett om ni behöver hjälp med punktinsatser större insatser, eller om ni vill outsourca hela kemikaliearbetet. Kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering. 

Lagefterlevnad

Kommunikation i leverantörskedjan

Processtöd

Rapportering till myndigheter

Övrigt

Lagefterlevnad

Kommunikation

Processtöd

Rapportering

Chemity hjälper dig

För mer information om våra övriga tjänster, kontakta oss för en kostnadsfri utvärdering idag!

Kontakta oss