Chemity banar väg genom komplex information

Att säkerställa att en produkt uppfyller lagkraven i EU är komplext och tidskrävande – men behöver inte vara det. Chemity hjälper dig strukturerat och effektivt genom processen och ser till att du alltid har tillgång till den senaste lagstiftningen. Dessutom står vårt expertteam redo att erbjuda support och stöd när du behöver det.

Omfattas av tusentals sidor lagtext
1000-tals ämnen att hålla koll på
Minst 10 olika tillverkare inblandade
Identifierar

Rätt lagkrav
för rätt produkt

EU har idag en omfattande produktrelaterad lagstiftning, vilket gör det till en utmaning att säkert identifiera och tolka vilka lagkrav som gäller för en viss produkt. Samtidigt planerar EU-kommissionen att införa drygt 30 nya produktlagstiftningar fram till år 2030 som en del av EUs gröna satsning. Detta kommer att öka kraven på att identifiera rätt lagkrav och hålla sig uppdaterad om förändringar. Just detta är en av Chemitys viktigaste funktioner.

Både insamlingen och utvärderingen av informationen kräver olika specialistkunskaper, bl.a. kring vilka ämnen och ämneskategorier som klassas som farliga, i vilka material de reglerade ämnena kan förekomma och hur man läser och tolkar information från leverantörer, exempelvis analysprotokoll och deklarationer.

Det krävs också kunskaper om vilka ämnen som behövs för att ge produkten olika funktioner, exempelvis flamskydd, mjukgörare, pigment, vatten- och smutsavvisande egenskaper, och hur man byter ut farliga ämnen mot mindre farliga. Om företaget inte har kompetensen internt, behövs extern experthjälp.

Samlar in

Information
från hela kedjan

En utmaning för företag som vill efterleva lagkraven är att de måste hantera produktinformation för tusentals komponenter från en lång kedja av tillverkare och distributörer, varav flera befinner sig utanför EU:s gränser.

Med Chemity får du en automatiserad insamling av information från flera led bakåt i leverantörskedjan. Detta är unikt för Chemity. Du får också ett kommunikationsstöd för att hantera kundinformation och kundfrågor – direkt i systemet.

 • Automatiserad förfrågan, insamling och lagring av relevant information från dina leverantörer, exempelvis kemiskt innehåll, verifikat och SCIP-nummer.
 • Förfrågan till dina leverantörer skickas från er egen e-postadress.
 • Inbyggd chattfunktion möjliggör en effektiv kommunikation kring produkterna med dina leverantörer.
 • Systemet ger dina leverantörer möjlighet att enkelt vidarebefordra er förfrågan till sina leverantörer, utan att exponera leverantörsinformationen, vilket ökar möjligheten till att få korrekta svar.

Komponenter, leverantörer och underleverantörer byts också ofta ut, vilket innebär att informationen snabbt blir inaktuell. Samtidigt tillkommer nya ämnen i kemikalielagstiftningen i regel varje halvår, t.ex. inom REACH. Detta innebär att informationen hela tiden måste uppdateras.

Att manuellt administrera alla kontakter i mailkorgen och hålla koll på vilka som har svarat på leverantörsförfrågan är tidskrävande och ofta personberoende. Att hantera all informationen kräver dessutom någon typ av databas, och normala affärssystem är i regel inte anpassade för att hantera den här typen av produktinformation.

Med Chemity kan du få hela leverantörskedjan att arbeta i samma system.

Det unika med Chemity är att systemet har en modell för informationsflödet som hanterar hela informationskedjan – ända tillbaka till den leverantör som har kunskap om innehållet. Andra system på marknaden ger endast tillgång till ett led bakåt i kedjan, medan Chemity är byggt för en verklighet med komplexa leverantörskedjor som kan bestå av 5-6 led.

För att det ska vara enkelt att hämta information från leverantörskedjan, så måste det också vara enkelt och säkert för alla att svara. Därför får alla leverantörer i kedjan en begränsad gratislicens. Licensen gör att de antingen kan välja att själva svara på frågan om ursprung och innehåll, eller välja att skicka förfrågan vidare till sina egna leverantörer. Nästa leverantör i kedjan får samma valmöjlighet, vilket underlättar för alla led i kedjan att hjälpa till att inhämta den efterfrågade informationen.

Som användare i Chemity ser varje leverantör enbart sin egen del av kedjan, dvs sina egna kunder och leverantörer, vilket gör att alla kan bibehålla sekretessen igenom samtliga led i leverantörskedjan.

Boka en demo

Vi berättar och visar hur systemet fungerar på
30 minuter. Om du vill kan vi testköra en av 
dina produkter LIVE i systemet.

Utvärderar

Ger överblick
i realtid

Som managementverktyg ger Chemity en tydlig överblick i realtid av hur dina produkter ligger till när det gäller Product Compliance, baserat på den information som systemet hjälpt dig att samla in från leverantörskedjan. Systemet visar också tydligt vilka åtgärder som behöver vidtas för att alla företagets produkter ska klara de aktuella lagkraven.

 • Automatiserad lagring av leverantörernas produktinformation, exempelvis kemiskt innehåll, verifikat och SCIP-nummer
 • Ger en överblick i realtid av lagefterlevnaden för alla företagets varor med sina ingående komponenter.
 • Systemet har en hög automatiseringsgrad, vilket minskar behovet av tidskrävande manuella arbetsinsatser.
 • I systemet finns rutiner, mallar och hjälpdokument för att göra arbetet så lätt och effektivt som möjligt.

Med Chemity kan du enkelt lagra bevis- och underlagsdokumentation som är relevant för att styrka att dina produkter följer lagkraven. Detta kan exempelvis gälla information om kemiskt innehåll, analysrapporter, verifikat (declaration of conformity) och registreringsnummer (SCIP-nummer). Om ditt företag behöver hjälp att granska dessa dokument går det alltid att få hjälp av våra experter.

Rapporterar

Stöd för all kommunikation

Med Chemity kan du sköta all kommunikation med myndigheterna via ditt eget system, och behöver inte skifta till Europeiska kemikaliemyndighetens eget IT-verktyg. På samma sätt får du hjälp att kommunicera nedåt i kedjan till dina egna kunder. Chemity ger också en komplett översikt av all information som lämnats in och visar om den är godkänd eller behöver kompletteras.

Med Chemity kan du sköta all kommunikation med myndigheterna via ditt eget system, och behöver inte skifta till Europeiska kemikaliemyndighetens eget IT-verktyg. På samma sätt får du hjälp att kommunicera nedåt i kedjan till dina egna kunder. Chemity ger också en komplett översikt av all information som lämnats in och visar om den är godkänd eller behöver kompletteras.

 • Automatiserad lagring av leverantörernas produktinformation, exempelvis kemiskt innehåll, verifikat och SCIP-nummer
 • Ger en överblick i realtid av lagefterlevnaden för alla företagets varor med sina ingående komponenter.
 • Systemet har en hög automatiseringsgrad, vilket minskar behovet av tidskrävande manuella arbetsinsatser.
 • I systemet finns rutiner, mallar och hjälpdokument för att göra arbetet så lätt och effektivt som möjligt.
Onboarding

Enkelt att
komma igång

Chemity är ett avancerat system, men hanteringen är okomplicerad och användarvänlig, med tydliga gränssnitt och logiska processer. Tillsammans med dig och dina kollegor gör vi en strukturerad introduktion på plats eller på distans, beroende på vad som blir mest effektivt.
Vi finns löpande till hands för att hjälpa till med utbildning och support.

1.

Genomgång av grundläggande inställningar och preferenser anpassade till företagets specifika behov, användare och verksamhet.

2.

Vi hjälper dig att komma igång med de första produkterna så att företaget kan lära känna systemet och dess möjligheter.

3.

Vi hjälper till att skala upp processen med import av fler produkter till systemet. Vi kan då också integrera med dina befintliga affärs- och produktionssystem.

Lanserings-erbjudande

Prova kostnadsfritt

under 1 månad

Testa marknadens enklaste sätt att kontrollera och bevisa att dina produkter följer kemikalielagstiftningen för varor genom hela leverantörskedjan. Kontakta oss för en offert inklusive en månads kostnadsfri provperiod.

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Låter intressant. Kontakta mig gärna!