Product Compliance på ett enklare sätt

Med Chemity blir det enkelt att säkerställa att dina varor och produkter uppfyller lagkraven genom hela leverantörskedjan – oavsett bransch. Chemity är ett nytt och lättanvänt system för att sköta Product Compliance Management på ett strukturerat och effektivt sätt.

Hanterar komplexa lagkrav för produkter

Identifierar

Chemity identifierar aktuella lagkrav för dina produkter och håller koll på uppdateringar och andra förändringar.

Samlar in

Chemity samlar in produktinformation för samtliga komponenter och ämnen från hela leverantörsskedjan, med full diskretion.

Utvärderar

Chemity ger status i realtid för dina produkter, underlättar bedömningen av lagefterlevnad och guidar dig genom nödvändiga åtgärder.

Rapporterar

Chemity hjälper dig att rapportera information till myndigheter och förse kunder med efterfrågad information.

Identifierar

Identifiera aktuella lagkrav och håll koll
på ändringar

Chemity stöttar arbetet med att identifierar aktuella lagkrav för dina produkter och bevakar automatiskt förändringar i lagstiftningen för de produkter du registrerar. Detta minskar riskerna för att en produkt i framtiden skulle bryta mot lagkraven och därigenom skada försäljning och varumärke.

Samlar in

Samla in data från leverantörskedjan

Chemity förenklar insamlingen och hanteringen av produktdata från leverantörer, säkerställer effektiv administration och möjliggör informationsinsamling från flera led bakåt i kedjan. Processen sker med full sekretess för alla inblandade.

Vad som driver oss

Vi gör det enklare
för företag att utveckla hållbara produkter.

Boka en demo

Vi berättar och visar hur systemet fungerar på
30 minuter. Om du vill kan vi testköra en av 
dina produkter LIVE i systemet.

19 dec 2023

47% av billiga elprylar bryter mot lagen

Nästan hälften av hemelektroniken på den svenska marknaden innehåller så stor mängd farliga ämnen att de inte får säljas inom EU. Detta beror främst på att många företag inte känner till vilka lagkrav som gäller. Allt enligt en rapport från Kemikalieinspektionen.

Chemity har vunnit SKAPA-priset för Västmanlands län!

Det är med stor stolthet och glädje vi meddelar att vi på Chemity har blivit tilldelade SKAPA-priset för Västmanlands län. Med denna seger kommer vi att representera länet i den nationella finalen i Gyllene Salen i Stadshuset i Stockholm senare i år.

SKAPA-priset, instiftat till minne av Alfred Nobel 1985, är Sveriges mest prestigefyllda innovationspris. Det drivs av framstående organisationer som Stockholmsmässan, Svenska Uppfinnareföreningen, Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Denna utmärkelse är ett erkännande av vårt hårda arbete, engagemang och det nytänkande vi står för. Att representera Västmanland på en nationell nivå är en enorm ära som vi bär med stolthet.

Ett stort tack till alla som har stöttat, trott på och jobbat tillsammans med oss. Nu ser vi fram emot finalen den 9 november i Stockholms stadshus!

Besök www.stiftelsenskapa.se för mer information om priset.

Tack SKAPA och Region Västmanland för detta erkännande! Vi ses i Stockholm!

Kommissionen vidtar strikta åtgärder mot mikroplaster

Den här veckan antog EU-kommissionen nya regler som begränsar användningen av avsiktligt tillsatta mikroplaster i produkter under EU:s kemikalielagstiftning, REACH. Genom dessa regler siktar man på att förhindra ett utsläpp av uppskattningsvis en halv miljon ton mikroplaster till miljön. De nya reglerna innebär ett förbud mot försäljning av ren mikroplast samt produkter som avsiktligt innehåller mikroplaster som kan frigöras vid användning. För vissa situationer, när väl motiverat, kommer undantag och övergångsperioder att införas för att ge berörda aktörer tid att anpassa sig.

Den nya restriktionen använder en bred definition av mikroplaster – den täcker in alla syntetiska polymerpartiklar under fem millimeter som är organiska, olösliga och resistenta mot nedbrytning. Målsättningen är att avsevärt minska utsläppen av mikroplaster från en rad produkter. Några exempel på vanliga produkter som omfattas av restriktionen är:

·      Granulerat fyllmaterial i konstgjorda gräsmattor, vilket är den primära källan till avsiktliga mikroplaster i miljön.

·      Kosmetikaprodukter där mikroplaster används i flera funktioner, såsom exfoliering (mikrokulor) eller för att uppnå en viss textur, doft, eller färg.

·      Andra exempel inkluderar tvättmedel, sköljmedel, glitter, gödselmedel, växtskyddsmedel, leksaker, läkemedel och medicintekniska instrument.

Produkter som endast används inom industrin eller som inte frigör mikroplaster vid användning kommer att vara undantagna från förbudet. Tillverkarna av dessa produkter måste dock tillhandahålla tydliga instruktioner för användning och vid destruktion för att effektivt minimera eventuella mikroplastutsläpp. De nya kraven börjar gälla 20 dagar efter offentliggörandet och först ut är ett förbud mot löst glitter och lösa mikropärlor som framförallt finns i smink.

Länk till de nya lagkraven:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/commission-regulation-eu-amending-reach-regulation-regards-synthetic-polymer-microparticles_en

Låter intressant. Kontakta mig gärna!