Vi hjälper företag att efterleva miljö-, hälso- och kemikaliekrav för varor genom att samla in, analysera och rapportera nödvändig produktinformation.

pexels-photo-3363556

Att efterleva produktkraven för varor har aldrig varit enklare

Vi erbjuder ett internetbaserat och användarvänligt IT-stöd som underlättar ert arbete med att uppfylla miljö-, hälso-, och kemikaliekrav för era varor. Vårt IT-stöd Hamlet guidar er genom processen och hjälper er i kommunikationen med leverantörer, kunder och myndigheter.

Chemity har dessutom några av Sveriges mest erfarna konsulter som hjälper er att komma vidare om ni kör fast. 

Vi kommer att lansera Hamlet i oktober månad. Vi är intresserade av att komma i kontakt med företag som vill prova Hamlet, konstnadsfritt och utan krav på förlängning under sex månader. Kontakta oss redan idag om ni är  intresserade!

Med finansiering från

Vår vision är att Hamlet blir ett välkänt internationellt IT-stöd för varor. Målet är att Hamlet innan 2030 ska kunna hantera all relevant produktrelaterad lagstiftning som avser miljö-, hälsa och säkerhet inom EU. Detta innefattar all planerad lagstiftning enligt EUs gröna giv för produkter, som till exempel det digitala produktpasset och taxonomin. 

Utöver detta vill vi inkludera andra typer av frivilliga initiativ som till exempel klimatavtryck (koldioxidbelastning från produkter exkluderas ofta i koldioxidberäkningar idag på grund av att informationen är svår att få fram) och livscykelanalyser, som kan bidra till att EUs ambitiösa hållbarhetsmål efterlevs.

Lagefterlevnad

Hamlet identifierar de lagkrav som era produkter berörs av och hjälper er att bevaka förändringar.

Informationsinsamling

En av Hamlets stora fördelar är att informationsinsamligen från leverantörer i hög grad är automatiserad, vilket spar mycket tid. 

Överblick

Med Hamlet får ni en god överblick över produktstatus och lagefterlevnad i realtid. 

Rapportering

Automatiserad rapportering till myndigheter via system-system lösningar.

Process- och expertstöd

I Hamlet kommer det att finnas olika stöd, inklusive rutiner, mallar och hjälpmedel som underlättar ert arbete att efterleva lagkraven. 

Automatisering

Bulkinmatning av information om era produkter och leverantörer minskar arbetsbelastningen och gör det enklet att komma igång med arbetet.  

60 års erfarenhet

Vi har över 60 års erfarenhet av att hjälpa företag efterleva miljö-, hälso-, och kemikalierelaterad lagstiftning, både inom EU och nationellt. Vi har dessutom mer än 20 års erfarenhet av att utveckla marknadsledande och skalbara IT-lösningar.

Kontakta Chemity

Email: info@chemity.se

Våra kontor

Stationsgatan 1

731 30 Köping

Rökerigatan 19

121 62 Stockholm 

Science Park Jönköping

Gjuterigatan 9 

553 18 Jönköping