Kommissionen vidtar strikta åtgärder mot mikroplaster

Den här veckan antog EU-kommissionen nya regler som begränsar användningen av avsiktligt tillsatta mikroplaster i produkter under EU:s kemikalielagstiftning, REACH. Genom dessa regler siktar man på att förhindra ett utsläpp av uppskattningsvis en halv miljon ton mikroplaster till miljön. De nya reglerna innebär ett förbud mot försäljning av ren mikroplast samt produkter som avsiktligt innehåller mikroplaster som kan frigöras vid användning. För vissa situationer, när väl motiverat, kommer undantag och övergångsperioder att införas för att ge berörda aktörer tid att anpassa sig.

Den nya restriktionen använder en bred definition av mikroplaster – den täcker in alla syntetiska polymerpartiklar under fem millimeter som är organiska, olösliga och resistenta mot nedbrytning. Målsättningen är att avsevärt minska utsläppen av mikroplaster från en rad produkter. Några exempel på vanliga produkter som omfattas av restriktionen är:

·      Granulerat fyllmaterial i konstgjorda gräsmattor, vilket är den primära källan till avsiktliga mikroplaster i miljön.

·      Kosmetikaprodukter där mikroplaster används i flera funktioner, såsom exfoliering (mikrokulor) eller för att uppnå en viss textur, doft, eller färg.

·      Andra exempel inkluderar tvättmedel, sköljmedel, glitter, gödselmedel, växtskyddsmedel, leksaker, läkemedel och medicintekniska instrument.

Produkter som endast används inom industrin eller som inte frigör mikroplaster vid användning kommer att vara undantagna från förbudet. Tillverkarna av dessa produkter måste dock tillhandahålla tydliga instruktioner för användning och vid destruktion för att effektivt minimera eventuella mikroplastutsläpp. De nya kraven börjar gälla 20 dagar efter offentliggörandet och först ut är ett förbud mot löst glitter och lösa mikropärlor som framförallt finns i smink.

Länk till de nya lagkraven:

https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/commission-regulation-eu-amending-reach-regulation-regards-synthetic-polymer-microparticles_en

Fler artiklar

Längtar du efter ett lättare sätt att efterleva lagkrav och krav från kunder för dina varor?

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta Chemity

Email: info@chemity.se

Våra kontor

Stationsgatan 1

731 30 Köping

Industrigatan 4A

112 46 Stockholm 

Science Park Jönköping

Gjuterigatan 9 

553 18 Jönköping