pexels-photo-1046888

Vår resa

Vi har över 60 års erfarenhet av att hjälpa företag efterleva miljö-, hälso-, och kemikalierelaterad produktlagstiftning, både inom EU och nationellt. Vi har dessutom mer än 20 års erfarenhet av att utveckla marknadsledande och skalbara IT-lösningar.

I vårt arbete hos olika företag ser vi ett tydligt behov av ett enkelt och effektivt IT-stöd/verktyg som kan hjälpa företag att hantera och övervaka den komplexa information som behövs för att hantera lagkrav och kundfrågor kring innehåll av kemiska ämnen. 

Av denna anledning utvecklar vi nu vårt webbaserade IT-stöd Hamlet som inom kort kommer att underlätta för företag, oavsett storlek och bransch, att efterleva komplexa produktlagkrav och  samtidigt hjälpa till att effektivisera de interna processerna i denna hantering.


Vårt team

Gudrun Bremle

Miljökemist, Fil. Dr.

Gudrun har mer än 25 års erfarenhet av att ha jobbat med olika aspekter av hållbar kemikaliehantering och med regulatoriska frågor inom miljö- och kemikalieområdet för både kemiska produkter och varor. Hon har erfarenhet från olika sektorer och verksamheter i samhället och har arbetat både praktiskt och strategiskt. 

Camilla Sjöstedt

CEO

Camilla har över 15 års erfarenhet av arbete med lagstiftningsfrågor inom miljö- och kemikalieområdet. Hon arbetar både med större och mindre företag avseende strategisk planering samt teknisk och regulatorisk implementation av både EU-gemensam och nationell lagstiftning såsom kemikalier, bekämpningsmedel, kosmetika och elektronik samt hälsa och miljö.

Andreas Woldegiorgis

Senior kemist, Tekn. Dr.

Andreas har över 25 års erfarenhet av hälso-, miljörisk- och farlighetsbedömning av kemikalier. Han är bl.a. ledande nationell expert kring frågor som rör miljö- och hälsorisker associerade med läkemedel och s.k. PFAS-ämnen. Han har också omfattande praktisk erfarenhet av implementering av EU-lagstiftning åt ett stort antal svenska och internationella företag. 

Jarmo Sandberg

CTO

Jarmo är en affärsinriktad IT-arkitekt och systemutvecklare med lång erfarenhet av att utveckla tjänstebaserade IT-system. Jarmo har bland  annat konstruerat och utvecklat Avista tjänsten som används av många av de stora aktörerna inom servicebranschen, myndigheter, regioner och kommuner. 

Vårt IT-stöd

Vårt IT-stöd Hamlet hjälper er att samla in, analysera och rapportera all nödvändig information för att uppfylla miljö-, hälso- och kemikaliekrav för era varor.

Våra konsulttjänster

Våra erfarna konsulter finns här för att hjälpa er genom hela processen för att säkerställa att ni efterlever miljö-, hälso- och kemikaliekrav för era varor. 

Längtar du efter ett lättare sätt att efterleva lagkrav och krav från kunder för dina varor?

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta Chemity

Email: info@chemity.se

Våra kontor

Stationsgatan 1

731 30 Köping

Rökerigatan 19

121 62 Stockholm 

Science Park Jönköping

Gjuterigatan 9 

553 18 Jönköping