pexels-photo-5721896

Vår resa

Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag efterleva miljö-, hälso-, och kemikalierelaterad lagstiftning, både inom EU och nationellt samt att utveckla IT-lösningar för komplexa verksamhetsområden.

I vårt arbete har vi sett ett tydligt behov av ett heltäckande IT-stöd/verktyg som kan hjälpa företag att hantera och övervaka den komplexa hantering som kemikalieanvändning medför.

Därför har vi utvecklat en mjukvara som hjälper företag att efterleva de komplexa lagkraven inom kemikalieområdet samtidigt som det hjälper företag att effektivisera de interna processerna.

Våra mjukvaror

Hamlet hjälper er att samla in, analysera och rapportera all nödvändig information för att uppfylla miljö- och kemikaliekraven för varor.

Våra konsulttjänster

Våra erfarna konsulter finns här för att hjälpa er genom hela processen för att säkerställa att ni efterlever miljö- och kemikaliekraven för era varor. 

Längtar du efter ett lättare sätt att efterleva lagkraven?

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss