pexels-photo-5721896

Vår resa

Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag efterleva miljö-, hälso-, och kemikalierelaterad lagstiftning, både inom EU och nationellt samt att utveckla IT-lösningar för komplexa verksamhetsområden.

I vårt arbete hos olika företag ser vi ett tydligt behov av ett enkelt och effektivt IT-stöd/verktyg som kan hjälpa företag att hantera och övervaka den komplexa information som behövs för att hantera lagkrav och kundfrågor kring innehåll av kemiska ämnen. 

Vi har därför utvecklat ett webbaserat IT-stöd som hjälper företag att efterleva de komplexa lagkraven inom kemikalieområdet och som samtidigt hjälper till att effektivisera de interna processerna.

Vårt IT-stöd

Vårt IT-stöd Hamlet hjälper er att samla in, analysera och rapportera all nödvändig information för att uppfylla miljö-, hälso- och kemikaliekrav för era varor.

Våra konsulttjänster

Våra erfarna konsulter finns här för att hjälpa er genom hela processen för att säkerställa att ni efterlever miljö-, hälso- och kemikaliekrav för era varor. 

Längtar du efter ett lättare sätt att efterleva lagkrav och krav från kunder för dina varor?

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta Chemity

Email: info@chemity.se

Våra kontor

Stationsgatan 1

731 30 Köping

Industrigatan 4A

112 46 Stockholm 

Science Park Jönköping

Gjuterigatan 9 

553 18 Jönköping