Chemity får finansiering från Vinnova!

Chemity får finansiering från Vinnova på 300 000 kr.

Projektet avser en förstudie för att utreda de nya produktrelaterade hållbarhetskraven som planeras inom EU och att undersöka hur Hamlet på bästa sätt bör utvecklas för att även kunna omfatta de nya kraven. Utredningen avser främst de nya hållbarhetskriterierna enligt EUs nya Taxonomi för miljömålen ”farliga ämnen” och ”cirkulärekonomi” som börjar gälla vid årsskiftet 2023, samt det nya digitala produktpasset. Men inom ramen för litteraturstudien kommer vi även göra en bredare sökning för att kartlägga samtliga planerade lagkrav som kan rymmas inom ramen för Hamlet.

Projektet kommer att löpa på fram till i mars 2023. 

Fler artiklar

Chemity medverkade på Duvnästet 2023

Chemity medverkade på Duvnästet i Västerås den 15 ferbruari. Duvnästet är som Draknästet fast tvärtom; där får istället investerarna börja med att pitcha för inbjudna

Chemity får finansiering från Vinnova!

Chemity får finansiering från Vinnova på 300 000 kr. Projektet avser en förstudie för att utreda de nya produktrelaterade hållbarhetskraven som planeras inom EU och

Längtar du efter ett lättare sätt att efterleva lagkrav och krav från kunder för dina varor?

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta Chemity

Email: info@chemity.se

Våra kontor

Stationsgatan 1

731 30 Köping

Industrigatan 4A

112 46 Stockholm 

Science Park Jönköping

Gjuterigatan 9 

553 18 Jönköping